TestdataServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/test
Oversikt

getTestNumber0

Input
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - test nummer 0
  TestNumber
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

getNextTestNumber

Input
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - neste tildelte testnummer
  TestNumber
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

saveAll

Input
 • snapshotTransfers - transfer av testdata med historikk
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

saveSnapshotTransfer

Input
 • snapshotVersion - timestamp
 • mockupTransfer - transfer
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

saveAllWithAdressemerkeBestilling

Input
 • snapshotTransfers - transfer av testdata med historikk
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

saveSnapshotTransferWithAdressemerkeBestilling

Input
 • snapshotVersion - timestamp
 • mockupTransfer - transfer
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

objectExists

Input
 • id - boble id
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response

findLastChangeNumberFraGammelEndringslogg

Input
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response

finnMatrikkelnummerForId

Input
 • matrikkelenhetId -
 • matrikkelContext -
Response
 • return -
  MatrikkelnummerList
 • ServiceException -
  ServiceException

findKrets

Søker frem krets mhp kommuneId, kretsnr og kretstype.

Input
 • kommuneId - id til Kommune som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • kretstypeKodeId - id til KretstypeKodeId som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • kretsnr - entydig kretsnr innen kommune og kretstype som skal brukes i søket
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Krets krets med ønsket identifikasjon
  KretsId
 • ServiceException - hvis kretsen ikke finnes
  ServiceException