BrukerAdminOppdateringServiceWS

Denne tjenesten krever rolle "Matrikkeladministrator", "Brukeradministrator" eller "Drift". Administrasjon utføres av kartverket og er dermed en tjeneste som kun brukes internt.

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/admin/oppdatering
Oversikt

insertBruker

Input
 • nyBruker -
 • brukerRettighetListe -
 • passord -
 • aktiveringsdata -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

insertBrukerReuseAppUser

Input
 • nyBruker -
 • brukerRettighetListe -
 • passord -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

gjenopprettAdgangForBruker

Input
 • bruker -
 • brukerRettighetList -
 • nyttPassord -
 • brukerAktiveringsdata -
 • baatAdministrator -
 • matrikkelContext -
Response

updateBruker

Input
 • bruker -
 • brukerRettighetList -
 • erstattPassord -
 • nyttPassord -
 • aktiveringsdata -
 • baatAdministrator -
 • matrikkelContext -
Response

removeBruker

Input
 • bruker -
 • baatAdministrator -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

removeAdgangForBruker

Input
 • bruker -
 • baatAdministrator -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

updateKommunelister

Input
 • nyeKommunelister -
 • oppdaterteKommunelister -
 • fjernedeKommunelister -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

updateAdressemerkeBestillingerMedSendtTilProduksjon

Input
 • adressemerkeBestillinger -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

insertKurs

Input
 • kurs -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

updateKurs

Input
 • kurs -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

removeKurs

Input
 • kurs -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException