AdresseOppdateringServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/adresse/oppdatering
Oversikt

insertVegadresse

Lagre ny vegadresse.

Input
 • nyVegadresse - vegadresse som skal lagres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data for adressen
  ServiceException

updateVegadresse

Oppdaterer vegadresse. Den må være låst.

Input
 • vegadresse - vegadresse som skal oppdateres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis feil i dataene
  ServiceException

updateVegadressePostnummeromrade

Oppdaterer kun postnummerområde på vegadresse. Den må være låst.

Input
 • vegadresseId - id til vegadresse med oppdatert krets
 • postnummeromrade - oppdatert postnummeromrade
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis feil i dataene
  ServiceException

removeAdresse

Sletter adressen.

Input
 • adresseId -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis adresse ikke kan slettes, hvis den er i bruk på bruksenheter
  ServiceException

insertMatrikkeladresse

Lagre ny matrikkeladresse.

Input
 • nyMatrikkeladresse - matrikkeladresse som skal lagres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data for adressen
  ServiceException

updateMatrikkeladresse

Oppdaterer matrikkeladresse. Den må være låst.

Input
 • matrikkeladresse - matrikkeladresse som skal oppdateres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

updateMatrikkeladressePostnummeromrade

Oppdaterer kun postnummerområde på matrikkeladresse. Den må være låst.

Input
 • matrikkeladresseId - Id til matrikkeladresse som har oppdatert Postnummeromrade som skal oppdateres
 • postnummeromrade - oppdatert postnummeromrade
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

saveSplittetVegadresse

Lagrer en vegadresse som er splittet i en eller flere nye vegadresser.

Input
 • splittetVegadresse - - den opprinnelige vegadressen
 • nyeVegadresser - - set med nye no.statkart.matrikkel.domene.adresse.Vegadresse
 • bruksenheter - - liste med endrede no.statkart.matrikkel.domene.bygning.Bruksenhet
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis feil i data for en eller flere av adressene
  ServiceException

saveSplittetMatrikkeladresse

Lagrer en matrikkeladresse som er splittet i en eller flere nye matrikkeladresser.

Input
 • splittetMatrikkeladresse - - den opprinnelige matrikkeladressen
 • nyeMatrikkeladresser - - set med nye no.statkart.matrikkel.domene.adresse.Matrikkeladresse
 • bruksenheter - - liste med endrede no.statkart.matrikkel.domene.bygning.Bruksenhet
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis feil i data for en eller flere av adressene
  ServiceException

updateForskjovetVegadresser

Oppdaterer vegadresser som er forskjøvet på klienten. ident (veg, nr, bokstav, MatrikkelContext matrikkelContext), og regler for forskyvningen. spesielt hvis en har fått samme logisk ident som en annen adresse

Input
 • transfer - - liste med no.statkart.matrikkel.domene.adresse.Vegadresse som skal få endret logisk
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - - hvis feil i data for en eller flere av adressene,
  ServiceException

endreMatrikkeladresseTilVegadresse

Endrer matrikkeladresse til vegadresse uten å endre id for adressen. Oppdaterer opprinnelig adresse med den nye vegadressen.

Input
 • vegadresse - - den nye vegadressen med id lik opprinnelig adresseid
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - - hvis feil i data for adressen
  ServiceException

endreVegadresseTilMatrikkeladresse

Endrer vegadresse til matrikkeladresse uten å endre adresseid (sjeldent brukt, MatrikkelContext matrikkelContext). Oppdaterer adressen med den nye matrikkeladressen.

Input
 • matrikkeladresse - - den nye matrikkeladressen, med id lik opprinnelig adresseid
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

insertVeg

Oppretter en ny veg.

Input
 • veg - vegen som skal opprettes
 • vedtaksdato - dato for vedtak i navnesak, sendes til Stedsnavn
 • representasjonspunkt - punkt for vegen, sendes til Stedsnavn
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis vegen har samme adressekode som en annen veg eller hvis det feil i vegdataene
  ServiceException

updateVeg

Oppdaterer vegen og oppretter en ny veghistorikk med vegens opprinnelige verdier. vegen må være låst.

Input
 • veg - vegen som skal oppdateres.
 • vedtaksdato - dato for vedtak i navnesak, sendes til Stedsnavn
 • arsakEndringStedsnavnKodeId - kode for årsak til at endringen skal sendes til Stedsnavn
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis vegen har samme adressekode som en annen veg eller hvis det feil i vegdataene.
  ServiceException

removeVeg

Sletter vegen og oppretter en ny veghistorikk med vegens opprinnelige verdier.

Input
 • vegId - vegen som skal slettes
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis det finnes vegadresser som refererer til vegen
  ServiceException

insertKrets

Legger inn ny krets i databasen. eller hvis det er mangler i kretsdata

Input
 • nyKrets - krets som skal lagres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis krets med samme kommune, kretstype og kretsnr finnes
  ServiceException

updateKrets

Oppdaterer krets. Kretsen må være låst. eller hvis det er mangler i kretsdata

Input
 • krets - krets som skal oppdateres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis krets med samme kommune, kretstype og kretsnr finnes
  ServiceException

removeKrets

Sletter krets.

Input
 • krets - krets som skal slettes
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis adresser er knyttet til kretsen
  ServiceException

insertPostnummeromrade

Legger inn nytt postnummerområde i databasen. eller hvis det er mangler i postnummerområdedata

Input
 • nyttPostnummeromrade - postnummerområde som skal lagres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis postnummerområde med samme kretsnr finnes
  ServiceException

updatePostnummeromrade

Oppdaterer Postnummerområde. Postnummerområdet må være låst.

Tilknyttede FysiskPerson får oppdatert adresselinje3. Bostedsadresse Postnr oppdateres kun hvis den allerede har satt samme postnr.

eller hvis det er mangler i postnummerområdedata

Input
 • postnummeromrade - postnummerområde som skal oppdateres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis postnummerområde med samme kretsnr finnes
  ServiceException

removePostnummeromrade

Sletter postnummerområde.

Input
 • postnummeromrade -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis adresser, personer eller kommuner er knyttet til kretsen
  ServiceException

removeTettsted

Sletter tettsted.

Input
 • tettsted -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis adresserer knyttet til kretsen
  ServiceException

updateAdressemerkeBestillinger

Vedlikehold av adressemerkeBestillinger, slette, endre og opprette for en spesifikk kommune.

Input
 • transfer - AdressemerkeBestillingUnitOfWorkTransfer med nye, endrede og slettede adressemerkeBestillinger innen kommunen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

updateKommunaleKretstyper

Vedlikehold av kommunale kretstyper, slette, endre og opprette for en spesifikk kommune.

Input
 • kommunalKretstypeUnitOfWorkTransfer - Transfer med nye, endrede og slettede kommunale kretstyper innen kommunen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException